image banner
Chính phủ dự kiến tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024
Lượt xem: 98

         Tiền lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ qua các năm. Mức lương tối thiểu vùng là mức sàn thấp nhất để người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận và trả lương; làm cơ sở xây dựng thang lương, bảng lương, xác định tiền lương trong hợp đồng lao động.

     Mức lương tối thiểu vùng chính thức được pháp luật quy định từ năm 1995, tuy nhiên chỉ áp dụng đối với người lao động (NLĐ) làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Chỉ đến năm 2008, mức tiền lương tối thiểu theo vùng mới được áp dụng cho cả các doanh nghiệp trong nước và từ đó đến nay, Chính phủ đã 16 lần điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.

         Lần gần nhất là năm 2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, nền kinh tế từng bước phục hồi; ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2022 điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% so với trước (tăng tương ứng theo các vùng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng/tháng). Cụ thể: Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng, Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng, Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng, Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng. Quy định này hiện nay đang được áp dụng. Điều này thể hiện sự quan tâm rất cụ thể của Đảng và Nhà nước đến đời sống, an sinh của người lao động.

          Theo Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, thì Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp”.

          Chính phủ quy định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia. Hội đồng tiền lương quốc gia bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương và các chuyên gia độc lập.

         Vừa qua, 100% thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất khuyến nghị Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, dự kiến áp dụng từ ngày 01/7/2024. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ. Theo đó, mức lương tối thiểu dự kiến tăng từ 200.000 đồng - 280.000 đồng/tháng (bình quân tăng 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể Vùng I là 4.960.000 đồng/tháng, Vùng II  4.410.000 đồng/tháng, Vùng III  3.860.000 đồng/tháng, Vùng IV  3.450.000 đồng/tháng.

         Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động; dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động năm 2025. Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguyễn Đại Tánh
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Đại Tánh - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ:
Số 76 Nguyễn Huệ - Phường 1 - Thành phố Tân An - Tỉnh Long An.
Điện thoại:
(0272). 382 6214 *Fax: (0272). 3827 149 *Email: sld@longan.gov.vn.
image banner