image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

Anh-tin-bai

A. Lãnh đạo Sở:
1. Bà Nguyễn Hồng Mai   - Giám đốc Sở;        ĐT: 3820252 - Email: mainh@longan.gov.vn
2. Ông Nguyễn Đại Tánh - Phó Giám đốc Sở; ĐT: 3822746 - Email: tanhnd@longan.gov.vn
3. Ông Đặng Ngọc Tảo    - Phó Giám đốc Sở; ĐT: 3822746 - Email: taodn@longan.gov.vn
4. Bà Phan Thị Nguyệt     - Phó Giám đốc Sở; ĐT: 3822746 - Email: nguyetpt@longan.gov.vn
B. Các phòng chuyên môn Sở:
1. Văn phòng Sở                           - ĐT: 3826214, E-mail: sld@longan.gov.vn
2. Thanh tra                                   - ĐT: 3822593, E-mail: thanhtrasld@longan.gov.vn
3. Phòng Người có công               - ĐT: 3553338, E-mail: nguyetpt@longan.gov.vn
4. Phòng Quản lý công tác xã hội - ĐT: 3821391, E-mail: ccro@longan.gov.vn
5. Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp - ĐT: 3826953
6. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội                              - ĐT: 3822790
C. Các Đơn vị trực thuộc Sở:
1. Trường Cao đẳng Long An, bao gồm:
- Trường Cao đẳng Long An - Trụ sở chính                   - ĐT: 3820492
- Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa              - ĐT: 3811329
- Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Cần Giuộc           - ĐT: 3894315 
- Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đồng Tháp Mười - ĐT: 3840303
2. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật                          - ĐT: 3641313
3. Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An                          - ĐT: 3631556
4. Trung tâm Công tác xã hội Long An                           - ĐT: 3829573
5. Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An                             - ĐT: 3857614
6. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh                                              - ĐT: 3822746
7. Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh                                      - ĐT: 3826913

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Đại Tánh - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ:
Số 76 Nguyễn Huệ - Phường 1 - Thành phố Tân An - Tỉnh Long An.
Điện thoại:
(0272). 382 6214 *Fax: (0272). 3827 149 *Email: sld@longan.gov.vn.
image banner